O nás

Moje fotka
Rodinné a komunitní centrum Kocourek z.s. Vytváříme veřejný prostor pro setkávání rodin s dětmi. Prostor, kde jsou děti vítány, mohou se rozvíjet po boku svých vrstevníků a učí se toleranci kolektivu. Pomáháme maminkám při překonávání sociální izolace. Poskytujeme společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Umožňujeme rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí. MC Kocourek je občanské sdružení, které funguje na principu rodinné svépomoci a dobrovolnické práci. Naši práci podporuje Pardubický kraj a město Březová nad Svitavou.

čtvrtek 13. listopadu 2014

MYŠKA TANEČNICE

Měl jsem myšku tanečnici,

(dáme ruce v bok a pohupujeme se v bocích)

tancovala po světnici,

(zatočíme se dokola)

byla černá a bílá,

(pravou ruku vystrčíme dlaní nahoru, pak totéž levou)

každému se líbila.

(zatleskáme)

Když jsem přišel ze dvorečka,

(dáme ruce v bok a pochodujeme)

točila se dokolečka,

(zatočíme se dokola)

dupla tam, dupla sem,

(pravou nohou dupneme doprava, levou doleva)

mrskla fouskem pod nosem.

(prsty přejedeme sem tam pod nosem)